....... بـرنـدهـا ......

....... کاربردها ......

داروسازی

آزمایشگاهی

دانشگاه

صنعتی

خراکی

رنگ سازی

------

سم سازی

آرایشی

دامی

نساجی رنگرزی

محیط کشت

داروخانه ای

آزمایشگاه تشخیص طبی

پزشکی

داروخانه

آزمایشگاه

داروئی

بیمارستان

دندانپزشکی

درمانگاه

اداره استاندارد

کشاورزی

معدنی

مرکز تحقیقات

انستیتوپاستور

پتروشیمی و نفت

آرایشی-بهداشتی

صنایع دفاع

صنایع غذائی

شیشه سازی

آب و فاضلاب

چاپ و لوازم تحریر

تکثیر و پرورش ماهی

آب و خاک

محیط ریست

شوینده و پاک کننده

بسته بندی

دامداری

ترازوهای آزمایشگاهی

ترخیص کالا

مستربچ

صنایع پلاستیکی ولاستیکی

دستگاه

لوازم خانگی

مراکز آموزشی و کمک آموزشی

بیوشیمی

سکو بندی

تشخیص طب

کیتهای آزمایشگاهی

خدمات بهداشتی و درمانی

آبکاری

فلزات

ریخته گری

فراورده های لبنی

صنایع لاستیک سازی

رزین

آبميوه و كنسانتره

کاشی و سرامیک

شیشه آلات

اندیکاتورها

مواد اولیه آبکاری

ضد یخ

نوشابه سازی

صنایع روغن نباتی و روغن مایع

استخر

رنگ خودرو

مواد اولیه شیمیایی

حلالها

مواد اولیه رنگ و رزین

ساختمانی

سیمان و بتون

شیلات

صنایع سرب و روی

Gelatin Peptone

 

محیط کشت پپتون ژلاتین

Gelatin Peptone

 

محیط کشت پپتون ژلاتین

Bile (Bacteriological Grade)

 

محیط کشت باکتو بایل

Bile (Bacteriological Grade)

 

محیط کشت باکتو بایل

PROTEOSE PEPTONE

 

محیط کشت پروتاز پپتون

PROTEOSE PEPTONE

 

محیط کشت پروتاز پپتون

Heart Extract

 

محیط کشت هرت اکسترکت

Heart Extract

 

محیط کشت هرت اکسترکت

Brain Heart Infusion

 

محیط کشت برایان هارت اینفیوژن پودر

Brain Heart Infusion

 

محیط کشت برایان هارت اینفیوژن پودر

 

محیط ای ای براث

 

محیط کشت پپتون واتر

MRS Agar

 

محیط کشت ام آر اس آگار

MRS Agar

 

محیط کشت ام آر اس آگار

 

محیط کشت اورنج سرم آگار

 

محیط کشت اورنج سرم آگار

Nutrient Broth

 

محیط کشت نترینت براث

Nutrient Broth

 

محیط کشت نترینت براث

VRB AGAR

 

محیط کشت وی آر بی آگار

VRB AGAR

 

محیط کشت وی آر بی آگار

 

محیط کشت لوریل سولفات براث

 

محیط کشت لوریل سولفات براث

 

محیط کشت برلیانت گرین لاکتوز بایل براث

 

محیط کشت برلیانت گرین لاکتوز بایل براث

MANNITOL SALT AGAR

 

محیط کشت مانیتول سالت آگار

MANNITOL SALT AGAR

 

محیط کشت مانیتول سالت آگار

CETRIMIDE AGARE

 

محیط کشت ستریماید آگار

CETRIMIDE AGARE

 

محیط کشت ستریماید آگار

 

محیط کشت میکروبی

Yeast extract glucose chloramphenicol agar

 

محیط کشت یست اکسترکت گلکوز کلرامفنیکل آگار

Yeast extract glucose chloramphenicol agar

 

محیط کشت یست اکسترکت گلکوز کلرامفنیکل آگار

 

محیط کشت AGAR

 

محیط کشت AGAR

 

محیط کشت RPMI1640

 

محیط کشت RPMI1640

COLUMBIA AGAR BASE

 

محیط کشت کلمبیا آگار بیس

COLUMBIA AGAR BASE

 

محیط کشت کلمبیا آگار بیس

Listeria O Antiserum Type 1, 1 mL

 

محیط کشت او آنتیسرم تایپ 1

Listeria O Antiserum Type 1, 1 mL

 

محیط کشت او آنتیسرم تایپ 1

HiCrome(TM) Listeria Selective Supplement

 

محیط کشت های کروم لیستریا سلکتیو ساپلیمنت

HiCrome(TM) Listeria Selective Supplement

 

محیط کشت های کروم لیستریا سلکتیو ساپلیمنت

HiCrome(TM) Listeria Agar Base

 

محیط کشت های کروم لیستریا آگار بیس

HiCrome(TM) Listeria Agar Base

 

محیط کشت های کروم لیستریا آگار بیس

Bile-Aesculin-Azide-Agar,-acc

 

محیط کشت بایل اسکولین آزاید آگار

Bile-Aesculin-Azide-Agar,-acc

 

محیط کشت بایل اسکولین آزاید آگار

Tryptone Soya Yeast Extract Agar

 

محیط کشت تریپتون سویا یست اکسترکت آگار

Tryptone Soya Yeast Extract Agar

 

محیط کشت تریپتون سویا یست اکسترکت آگار

PALCAM-Listeria-Selective-Supplement

 

محیط کشت پالکام لیستریا سلکتیو ساپلیمنت

PALCAM-Listeria-Selective-Supplement

 

محیط کشت پالکام لیستریا سلکتیو ساپلیمنت

PALCAM Listeria Selective agar

 

محیط کشت پالکام لیستریا سلکتیو آگار

PALCAM Listeria Selective agar

 

محیط کشت پالکام لیستریا سلکتیو آگار

Oxford Listeria selective supplement

 

محیط کشت آکسفورد لیستریا سلکتیو آگار

Oxford Listeria selective supplement

 

محیط کشت آکسفورد لیستریا سلکتیو آگار

Fraser Selective Supplement

 

محیط کشت فراسر سلکتیو ساپلیمنت

Fraser Selective Supplement

 

محیط کشت فراسر سلکتیو ساپلیمنت

Oxford-Listeria-Selective-Agar

 

محیط کشت اکسفورد لیستریا سلکتیو آگار

Oxford-Listeria-Selective-Agar

 

محیط کشت اکسفورد لیستریا سلکتیو آگار

FRASER Listeria Selective Enrichment Broth

 

محیط کشت فراسر لیستریا سلکتیو انریچمنت براث

FRASER Listeria Selective Enrichment Broth

 

محیط کشت فراسر لیستریا سلکتیو انریچمنت براث

 

محیط کشت لاکتوز براث

Preston Agar Base

 

محیط کشت پرستون آگار بیس

Preston Agar Base

 

محیط کشت پرستون آگار بیس

Campylobacter Selective Agar

 

محیط کشت کامپیلو باکتر سلکتیو آگار

CCD Modified Agar Base

 

محیط کشت سی سی دی مودیفاید آگار

CCD Modified Agar Base

 

محیط کشت سی سی دی مودیفاید آگار

Bolton Selective Supplement

 

محیط کشت بولتون سلکتیو ساپلیمنت

Bolton Broth, Base

 

محیط کشت بولتون براث بیس

Bolton Broth, Base

 

محیط کشت بولتون براث بیس

Yersinia selective agar (base

 

محیط یرسینیا سلکتیو آگار بیس

Yersinia selective agar (base

 

محیط یرسینیا سلکتیو آگار بیس

KLIGLER IRON AGAR

 

محیط کشت کلیگلر ایرون آگار

KLIGLER IRON AGAR

 

محیط کشت کلیگلر ایرون آگار

Yersinia Selective Agar Base

 

محیط کشت یرسینیا سلکتیو آگار بیس

SIM Medium

 

محیط کشت اس آی ام

SIM Medium

 

محیط کشت اس آی ام

ITC Broth Base (TTC Broth Base)

 

محیط کشت آی تی سی

ITC Broth Base (TTC Broth Base)

 

محیط کشت آی تی سی

PSB Broth Base

 

محیط کشت پی اس بی براث بیس

PSB Broth Base

 

محیط کشت پی اس بی براث بیس

 

محیط کشت ای سی براث

 

محیط کشت ای سی براث

 

محیط کشت لوریل براث

 

محیط کشت لوریل براث

 

محیط کشت وی آر بی دی

 

محیط کشت وی آر بی دی

Pepsin from porcine gastric mucosa2000u/g

 

پپسین از مخاط معده خوک 2000u/g M35000

 

محیط کشت اگ یولک

 

محیط کشت اگ یولک

 

محیط کشت مک کانکی براث

 

محیط کشت مک کانکی براث

 

محیط کشت مک کانکی آگار

 

محیط کشت مک کانکی آگار

 

محیط کشت یست اکسترکت

 

محیط کشت یست اکسترکت

 

محیط کشت ای ام بی آگار

 

محیط کشت ای ام بی آگار

 

محیط کشت میلک آگار

 

محیط کشت میلک آگار

 

محیط کشت دکستروز تریپتون آگار

 

محیط کشت دکستروز تریپتون آگار

 

محیط کشت مولر هینتون براث

 

محیط کشت مولر هینتون براث

 

محیط کشت مولر هینتون آگار

 

محیط کشت مولر هینتون آگار

 

محیط کشت سابارو دکستروز آگار

 

محیط کشت سابارو دکستروز آگار

 

محیط کشت پلیت کانت آگار

 

محیط کشت پلیت کانت آگار

 

محیط کشت نترینت آگار

 

محیط کشت نترینت آگار

 

محیط کشت گلوکوز پپتون آگار

 

محیط کشت گلوکوز پپتون آگار

 

محیط کشت کازئین پپتون (تریپتون)

 

محیط کشت کازئین پپتون (تریپتون)

 

محیط کشت تریپتون

 

محیط کشت تریپتون

SOYA PEPTONE

 

محیط کشت سویا پپتون

SOYA PEPTONE

 

محیط کشت سویا پپتون

 

محیط کشت نترین ژلاتین

 

محیط کشت نترین ژلاتین

 

محیط کشت مالاشیت گرین براث

 

محیط کشت مالاشیت گرین براث

 

محیط کشت ایندول نیترات مدیم

 

محیط کشت ایندول نیترات مدیم

 

محیط کشت لاکتوز براث

 

محیط کشت لاکتوز براث

 

محیط کشت اسکیم میلک

 

محیط کشت اسکیم میلک

Footer Logo

جهان آزما رهسپار، با بیش از 20 سال سابقه در زمینه خرید و فروش و واردات محصولات شیمیایی با کاربردهای مختلف صنعتی و آزمایشگاهی و ..

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار و مطالب سایت با خبر شوید

اطلاعات تماس